Skip to main content
© 2022 K160utr. All rights reserved. Powered by JfvDesigns.

K160UTR AS

K160UTR AS ble stiftet mars 2021, og eies av Tom Espen Støp, Robert Fiskvik, Erik Sorken og Olav Noteng.
Alle utrykningsinstruktører med felles mål om å skape et best mulig kjøreopplæringstilbud.
Allerede i 2019 ble landets første el-opplæringsbil godkjent til bruk. Olav gikk opp løypa og anskaffet for egen regning og risiko, en Tesla Model S Long Range. 
Værnesregionen brann og redningstjeneste, VRBRT er selskapets godkjente kursarrangør. K160UTR AS er utførende aktør, underlagt Brannsjef VRBRT som igjen forholder seg til Statens Vegvesens krav til godkjente kursarrangører.
K160UTR AS gjennomfører kurs for alle utrykningsteater og personer som fyller kravene for deltagelse.
Olav Noteng er selskapets daglige leder og undervisningsansvarlig.
Tom Espen Støp er styrets leder.

Vi har en rekke godkjente instruktører tilknyttet vår  portefølje.

Selskapet disponerer totalt 7 godkjente opplæringsbiler.

I løpet av 2023 vil vi ha hele 5 hel-elektriske opplæringsbiler!

Dermed er vi fremst i landet med å tilby null-utslippsbiler  for opplæring i utrykningskompetanse, samt regodkjenning/vedlikehold.

Selskapet

Kurs kode 160

  • Tilby kurs kode 160 utrykningskompetanse med vekt kvalitet i alle ledd.

Regodkjenning

  • Tilby regodkjenning og vedlikeholdstrening, ved å rendyrke vår modell for gjennomføring etter § 36/37.

Oppdatert materiell

  • Tilby våre kunder det beste av tilgjengelig undervisningsmateriell/lærebiler.

Miljø

  • Være fremst innenfor bruk av utslippsfrie-opplæringsbiler.

Fleksibilitet

  • Alltid vise fleksibilitet ovenfor kundens ønsker.

Læring i fokus

Bli Partner

Har du lyst å samarbeide med oss?