Skip to main content
© 2022 K160utr. All rights reserved. Powered by JfvDesigns.

K160UTR AS

K160UTR AS ble stiftet mars 2021, og eies av Tom Espen Støp, Robert Fiskvik, Erik Sorken og Olav Noteng.
Alle utrykningsinstruktører med bakgrunn fra brann, og et felles mål om å skape best mulig kjøreopplæring med best mulig læremateriell.
Værnesregionen brann og redningstjeneste, VRBRT er selskapets godkjente kursarrangør. K160UTR AS er utførende aktør, underlagt Brannsjef VRBRT som igjen forholder seg til Statens Vegvesens krav til godkjente kursarrangører.
K160UTR AS gjennomfører kurs for alle utrykningsteater og personer som fyller kravene for deltagelse.
Olav Noteng er selskapets daglige leder samt  undervisningsansvarlig for vår godkjente kursarrangør VRBRT.
Tom Espen Støp er styrets leder.

Vi har en rekke godkjente instruktører tilknyttet vår portefølje.

Selskapet disponerer totalt 7 godkjente opplæringsbiler. Av disse er 5 hel-elektrisk. 

Vi gjør oss klar for en spennende elektrisk fremtid!

Selskapet


Kurs kode 160

  • Tilby kurs kode 160 utrykningskompetanse med vekt kvalitet i alle ledd.

Regodkjenning

  • Tilby regodkjenning og vedlikeholdstrening, ved å rendyrke vår modell for gjennomføring etter § 36/37.

Oppdatert materiell

  • Tilby våre kunder det beste av tilgjengelig undervisningsmateriell/lærebiler.

Miljø

  • Være fremst innenfor bruk av utslippsfrie-opplæringsbiler.

Fleksibilitet

  • Alltid vise fleksibilitet ovenfor kundens ønsker.

Læring i fokus

Bli Partner

Har du lyst å samarbeide med oss?