Skip to main content
© 2022 K160utr. All rights reserved. Powered by JfvDesigns.

Sjekk ut våre kurstilbud!

Vi skreddersyr kurs for effektiv og optimal læring.

Kursarrangør: Værnesregionen brann og redningstjeneste, VRBRT.

Vi tilbyr:
Kurs kode 160 utrykningskompetanse, 

Kurs for regodkjenning og videreutvikling av kompetanse,

Vedlikeholdskjøring med lett og tung bil, samt etatens egen biler etter behov.

Vår lidenskap er din læring!

Bli en sikker sjåfør!

Vårt mål er at du etter kurset skal bli en sikker utrykningssjåfør, med god nok kjøredyktighet og kjøreferdighet. I tillegg vil de fleste oppleve å bli en bedre bilfører, også i vanlig trafikk.

Samhandling i trafikken

Det viktigste med utrykningskjøring er å forstå betydningen av samhandling, og hvordan vi best oppnår dette. Metodikken er i praksis å lære hvordan vi benytter virkemidlene for god samhandling.

“Slow is smooth, smooth is fast”

Et uttrykk som beskriver våre arbeidsmetoder, og hva vi ønsker å oppnå i trafikken!

Mestringsfølelse

Vår motivasjon er din mestringsfølelse. Som instruktører legger vi vår sjel i at du som elev skal få en god mestringsfølelse. Det er grunnlaget for lavest mulig risiko ved utrykningskjøring.

Informasjon om kursene

Kurs kode 160 utrykningskompetanse

 • Et godt og grundig gjennomarbeidet teorikurs legger grunnlaget for videre læring, 
 • Innledende presentasjon av elever og instruktører skaper et godt og trygt miljø for læring,
 • Vi legger stor vekt på demonstrasjon, både praktisk kjøring og video,
 • Erfaring viser at eleven raskere tilegner seg  intuitive egenskaper, ved å ha sett og opplevd utrykningskjøring på forhånd,
 • Direkte dialog kvalitetssikrer formaliteter før kursstart,
 • Vi stipulerer to sammenhengende uker som normert tidsforbruk, inkludert teoriprøve og oppkjøring hos Statens Vegvesen,
 • Oppdragsgiver tilsendes digitale opplæringskort som dokumentasjon for etatens HMS-system, sammen med kursbevis.

Regodkjenning/vedlikeholdskjøring

 • Vi har som mål å levere best mulig produkt for å tilfredsstille kravene i § 36 og 37 i Utrykningsforskriften, 
 • Samtidig tilfredsstille Arbeidsmiljøloven, Forskrift om utførelse av arbeid, som beskriver krav om opplæring på det utsyr/verktøy utrykningssjåføren skal betjene,
 • Vår modell tilfredsstiller begge disse kravene,
 • Vår brede erfaringsbase med kompetente instruktører gir best mulig gjennomføring og et  produkt vi er stolte av,
 • Gjennom regodkjenning av kompetansebeviset, kan vedlikeholdskjøring med etatens egne kjøretøy foregå trygt og effektivt med lavest mulig risiko,
 • Oppdragsgiver tilsendes digitale opplæringskort som dokumentasjon for etatens HMS-system, sammen med kursbevis.

Vi gjennomfører kurs over hele landet

Våre kunder:

 • Salten Brann,
 • Nord Universitet,
 • Forsvaret,
 • Trøndelag brann og redningstjeneste,
 • Værnesregionen brann og redningstjeneste,
 • Helgelandssykehuset,
 • Nordlandssykehuset,
 • Sel Brannvesen,
 • Avinor,
 • Helse Førde,
 • Høyanger Brann,

Vi har erfaring fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør!


Vår lidenskap er din læring!

Tips til hvordan du best kan
forberede deg faglig før kursstart;